DESPRE

EXECUTOR JUDECĂTORESC

 

Reprezentantul Biroului Executor Judecătoresc Drăgan este Drăgan Florina-Lăcrămioara, executor judecătoresc numit în funcție prin Ordinul Ministerului Justiției în anul 2018. Încă din timpul facultății a optat pentru ramura executării silite ca și profesionist, alegere determinată de dorința de a se asigura că întregul proces civil va fi dus la bun sfârșit, iar drepturile părților vor fi respectate.

Afirmă că experiența în cadrul profesiei de executor judecătoresc a impus o autodisciplinare în ceea ce privește răbdarea și timpul acordate clientului, prezentarea acestuia a laturii juridice și necesitatea îmbinării cadrului juridic cu cel social.

ECHIPA

 

Rapiditatea, corectitudinea, promptitudinea, echipa tânără, entuziasmul ducerii la îndeplinire a fiecărui dosar execuțional,
rigurozitatea, reprezintă doar primele argumente ce ne caracterizează.

Ne-a format ca echipă pasiunea pentru drept sub toate formele sale – la nivel teoretic, nivel practic, nivel social.

 

ACTIVITATE

COMPETENȚA

 

Executorul judecătoresc Drăgan Florina-Lăcrămioara fiind învestit în cadrul Curții de Apel București,
Birou Executor Judecătoresc Drăgan deține o competență teritorială asupra întregii Curți anterior menționate,
respectiv județele București, Ilfov, Ialomița, Călărasi, Teleorman, Giurgiu.

SERVICII

Birou Executor Judecătoresc Drăgan oferă asistență și consultanță pe tot parcursul executării silite, iar prin intermediul modalităților execuționale,
utilizate simultan ori succesiv, dispune finalitatea procesului civil, anume:

 • urmărirea mobiliară
 • poprirea
 • urmărirea silită a fructelor și a recoltelor prinse în rădăcini
 • urmărirea veniturilor generale ale imobilelor
 • urmărirea imobiliară
 • predarea silită a bunurilor
 • executarea silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri
 • executorii referitoare la minori
 • notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
 • comunicarea actelor de procedură
 • recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe
 • aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească
 • constatarea unor stări de fapt
 • întocmirea a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor
 • orice alt act adiacent

 

DOSAR NOU

DOSAR EXECUȚIONAL

 

În vederea deschiderii unui dosar execuțional, este necesară depunerea la sediul biroului ori prin corespondență, a urmatoarelor acte:

 • cererea de executare silită
 • dovada achitării taxelor de timbru
 • dovada calității de reprezentant (împuternicire avocaţială, contract de mandat, procură etc.), dacă este cazul
 • alte înscrisuri doveditoare

 

NOTIFICARE

 

În vederea transmiterii unei notificări, este necesară depunerea la sediul biroului ori prin corespondență, a urmatoarelor acte:

 • cerere de comunicare a înscrisului
 • actul judiciar sau extrajudiciar a cărui comunicare se cere, în trei exemplare
 • copia actului de identitate al părţii care solicită comunicarea
 • dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, contract de mandat, procură etc.), dacă este cazul
 • alte înscrisuri doveditoare

INFORMAȚII UTILE

CONTACT

Contact Info

Adresa
Strada Vânători, nr. 5-11, ap. 18, etaj 3, sector 5, București
Telefon
+40 755 629 315
Fax
+40 31 426 427 8
Email
contact@bejdragan.ro